lenjerii de pat, fata de masa, prosop, napron, traversa, servetel, halat
Preturile sunt afisate in: LEI
1 EUR = 4.3573 RON
1 USD = 3.3420 RON

Termeni si conditii

 


 1.  Condiţii generale pentru utilizarea siteului  www.utt-shop.ro                                                                                                                                                                                               s.c. Uzinele Textile Timişoara s.a. şi-a deschis site-ul www.utt-shop.ro pentru a-şi informa şi a colabora personal cu toţi clienţii şi utilizatorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu s.c. UTT s.a. , cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.
   1. Acest document stabileste termenii şi condiţiile de utilizare ai siteului/conţinutului/serviciului de către membru sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între UTT-SHOP şi acesta.
   2. Accesul la serviciile noastre se face exclusiv prin accesarea site-ului publicwww. utt-shop.ro.

   3. Prin folosirea siteului/conţinutului/serviciului, membrul sau clientul este singurul responsabil pentru toate activităţile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse siteului, conţinutului, serviciului, UTT-SHOP sau oricărui terţ cu care UTT-SHOP are încheiate contracte, în conformitate cu legislaţia româna în vigoare.
   4. În cazul în care utilizatorul sau clientul nu este de acord cu termenii şi condiţiile impuse, aceştia trebuie să înceteze imediat accesarea site-ului.
   5. Clientul/Utilizatorul poate reveni în orice moment la utilizarea site-ului UTT-SHOP doar prin acceptarea termenilor şi condiţiilor , sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.
   6. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de UTT-SHOP.
   7. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de UTT-SHOP şi işi revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, UTT-SHOP va anula Comanda acestuia fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata  pretinde celeilalte daune-interese.
   8. Acest site este adresat doar Membrilor care au cel puţin 18 ani, care s-au înregistrat corespunzator şi care nu au fost suspendaţi sau înlăturaţi de către UTT-SHOP, indiferent care ar fi motivul. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România; devenind Membru denotaţi faptul că aveţi vârsta legală.                                                                                                                                                                                                                    
     
 2. Drepturi de proprietate   intelectuala intelectuala                                                                                                                                                                                                                                           S.c. UTT s.a. este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile statice, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea s.c. UTT s.a. sau a unor terţi care au autorizat s.c.UTT s.a. să le utilizeze.

  1. Copierea, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale sau non-comerciale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
  2. Orice utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există, este interzisă.
  3. Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi pozelor care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la s.c. UTT s.a., este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.                                                                            
 3. Drepturi de  marca arca                                                                                                                                                                                                                                                                 Numele UTT-SHOP, logo-ul (blazon) UTT, sunt mărci înregistrate de către s.c. Uzinele Textile Timişoara s.a.
  1. Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de UTT-SHOP, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de UTT-SHOP.
  2. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la s.c.UTT s.a. sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4. Informaţii despre produse şi  servicii                                                                                                                                                    
  1. Aceste pagini constituie o prezentare detailată a produselor şi serviciilor s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a. distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a.
  2. s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la modelele prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.
  3. Reţeaua UTT-ului este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.
 5. Limitarea responsabilităţii
   1. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.
   2. Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de UTT-SHOP , de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
   3. Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.
   4. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie / legatura / tranzactie / colaborare / etc. care pot aparea intre client sau Membru si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul siteului.
   5. UTT-SHOP nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. 
   6. UTT-SHOP nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe continut. 
   7. UTT-SHOP nu poate fi tinuta responsabila pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip continut prezentata sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea continutului care pot conduce la orice fel de pierderi. 
   8. UTT-SHOP nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si Conditiilor.
   9. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 
   10. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
 6. Drept aplicabil

  Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Prin utilizarea, accesarea, vizualizarea, etc, a site-ului sau a oricărui conținut trimis de UTT-SHOP membrului/clientului, prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele "Termeni si conditii" . Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 7. Actualizarea condiţiilor generale

  s.c. Uzinele Textile Timişoara s.a îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare. UTT-SHOP nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. UTT-SHOP işi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură  şi/sau legături pe oricare pagină  a site-ului, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

 8. Contact
   1.  UTT-SHOP publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare a sa de către Client sau Membru.
   2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite UTT-SHOP să  il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând şi mijloace electronice.
   3. Completarea parţială sau integrală  a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea UTT-SHOP de a contacta Membrul sau Clientul.
   4. Accesarea site-ului, folosirea informaţiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate UTT-SHOP se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului si UTT-SHOP, considerandu-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea UTT-SHOP în modalitate electronica şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.
   5. UTT-SHOP îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).                                                                                                              
 9. Newsletter şi alerte RSS
   1. În momentul în care Membrul sau Clientul işi creaza un cont pe site, prin acceptarea termenilor şi condiţiilor este de acord implicit să primeasca newslettere şi/sau alerte din partea UTT-SHOP.
   2. Datele preluate de la Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor pot şi vor fi folosite de către UTT-SHOP în limitele Politicii de confidenţialitate.
   3. Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:
    1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricaror newslettere şi/sau alerte primite.
    2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere şi/sau alerte şi folosind pagini din zonele restricţionate, prin folosirea contului.
    3. Prin contactarea UTT-SHOP, conform cu informaţiile de contactare, şi făra nici o obligaţie ulterioară a vreunei parţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
   1. Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru document.
   2. UTT-SHOP îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite newslettere şi/sau alerte cat şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi newslettere şi/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea UTT-SHOP, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
   3. UTT-SHOP nu va include în newslettere şi/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conţinut care să facă referire la vreun terţ care nu este partener al UTT-SHOP, la momentul expedierii newslettere-lor şi/sau  alertelor. alertelor.                                                                                                                                                             
 10. Informaţii despre produse,servicii şi politica de vânzare a produselor online. online                                                                                          
  1. Aceste pagini constituie o prezentare detailată a produselor şi serviciilor s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a. distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a.
  2. s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la produsele prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea s.c. Uzinele Textile Timișoara s.a, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.
  3. UTT-SHOP poate publica pe site informatii despre produse, servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care UTT- SHOP are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada si in limita stocului disponibil. 
  4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) includ TVA.
  5. Tarifele afisate pe site taiate de o linie semnifica pretul recomandat de catre producator pentru vanzarea in magazine, centre comerciale sau orice alte spatii comerciale unde nu se practica discounturi. Aceste tarife au caracter pur informativ si nu au valoare juridica.
  6. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv in RON.
  7. Pretul produselor comandate de la UTT-SHOP nu cuprinde taxa de transoport.
  8. In descrierea produselor si/sau serviciilor UTT-SHOP isi rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse in costurile produselor respective.
  9. Reţeaua UTT-ului este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la prețuri, la disponibilitatea produselor prezentate.
  10. Accesul la serviciul de vanzare a produselor online:
    1. Accesul la serviciu este permis oricarui Membru care poseda sau isi creeaza un cont.
    2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui sa accepte prevederile documentului.
    3. UTT-SHOP poate limita accesul clientului la serviciu, in functie de comportamentul sau anterior.
    4. Este interzisa folosirea unuia şi acelaşi cont intre mai multi clienti.
    5. In situatia in care se descopera accese de acest gen, UTT-SHOP isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul clientului la continut sau serviciu.
   1. Promoţiile şi valabilitatea acestora.
    1. Pretul de achizitie al produselor si serviciilor este cel afişat pe site  în momentul emiterii comenzii, in limita stocului disponibil, și/sau al perioadei de promoție în cazul în care aceasta este precis definită.
    2. UTT-SHOP își rezerva dreptul de a modifica prețurile practicate la produsele și/sau serviciile prezentate/disponibile în site fara nici o notificare în prealabil a clientului sau membrului.
    3. Pretul de achizitie al produselor sau serviciilor dintr-o comanda emisa nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decat cu acordul partilor.                                                                       
 11. Comanda online
   1.  Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, atat pe site cat si la sediul nostru.
   2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda emisa.
   3. Modalitatea de plata acceptata de UTT-SHOP este:
  • ramburs numerar;
  • transfer bancar  prin ordin de plata.

  Confirmarea platii de catre Furnizor se va face in termen de 48 de ore de la data cand a luat la cunostinta despre aceasta – adica va avea o confirmare certa din partea bancii,in caz contrar nu va lua in considerare comanda lansata de clientul respectiv(comanda este nula).

  4. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca UTT-SHOP poate sa îl contacteze, în urmatoarele scopuri / situatii, prin orice mijloc disponibil / agreat de UTT-SHOP, in functie de scop/situatie:

    1. in situatia in care clientul  alege ca modalitate  de plata: ORDINUL DE PLATA, clientul are obligatia de a aduce la cunostinta furnizorului efectuarea platii(transmiterea prin fax sau e-mail a ordinului de plata cu viza bancii) daca acest lucru nu s-a realizat,furnizorul il va contacta pe client si abia dupa aceea se vor expedia produsul/produsele comandate.
    2. Validarea disponibilitatii produselor si a cantitatilor achizitionate de Client.
    3. Validarea de catre Client a contravalorii comenzii efectuate, si incluzand in functie de situatie si alte servicii cu valoare adaugata (i.e. transport, etc)
    4. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
   1. UTT-SHOP poate anula automat comanda efectuată de catre Client, fara nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:
    1. datele furnizate de catre Client, pe site sunt incomplete sau incorecte
    2. activitatea Clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea UTT-SHOP si/sau partenerilor acestuia.
    3. fără nici o justificare.
   1. Clientul poate renunta la o comanda efectuata, atunci cand este contactat conform art.XII
   2. Clientul poate renunta la produsele si serviciile achizitionate prin comanda, numai in perioada de timp cuprinsa intre emiterea comenzii si transformarea acesteia in contract,doar in cazul in care metoda de plata aleasa de acesta este ramburs.
   3. Din momentul in care Clientul valideaza contravaloarea comenzii efectuate sau in care UTT-SHOP informeaza Clientul cu privire la comanda sa validata, comanda acestuia devine Contract la Distanta, cf. O.G. 130/2000 art. 2.
   4. Detaliile de livrare a produselor incluzand dar nelimitandu-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligatie contractuala din partea UTT-SHOP, fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma incalcarii acestora.
   5. In cazul in care un Client isi modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele in derulare existente la acel moment, isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii.
   6. UTT-SHOP va include in coletul expediat catre Client toate documentele necesare care sa ateste achizitionarea produselor/serviciilor de catre Client.
   7. UTT-SHOP va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla comanda sau contractul.
   8. Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre Client a produselor contractate de acesta, din partea UTT-SHOP devine Contract onorat.                                                                                                     
 12. Transportul
  1. Clientul are la dispozitie o singură modalitate de transport a produselor și a serviciilor achizitionate, respectiv prin intermediul unei firme de curier rapid.
  2. Livrarea se face in medie in 1-2 zile de la data plasării comenzii, fara a depășii termenul de 30 de zile. în cazul în care produsele nu pot fi livrate, UTT-SHOP se obliga să informeze clientul de această indisponibilitate, in cazul în care clientul a efectuat plata deja, aceasta va fi rmbursata de catre UTT-SHOP clientului in maxim 30 de zile lucrătoare.                                                                                                                                                                            
 13. Calitate si conformitate
  1. Produsele comercializate de UTT-SHOP pot beneficia de declarație de conformitate, iar acest lucru va fi mentionat la descrierea produsului la timpul vânzării sale pe utt-shop.ro. Detalii clare despre aceste declarații sunt date de fișele produsului. 
  2. UTT-SHOP nu garanteaza disponibilitatea pe stoc a nici unui produs/serviciu disponibil spre achizitionare pe site.      
 14. Politica de anulare a comenzii:
  1. Clientul poate renunta la produsele si serviciile achizitionate prin comanda, numai in perioada de timp cuprinsa intre emiterea comenzii si transformarea acesteia in contract.
  2. Clientul poate renunta la produsele si/sau serviciile achizitionate prin contract, conform art. 15 dar nu mai tarziu de data procesarii comenzii.
  3. Clientul poate renunta la produsele si serviciile achizitionate prin comanda, numai in perioada de timp cuprinsa intre emiterea comenzii si transformarea acesteia in contract, în cazul în care în această perioada clientul nu este contactat de UTT-SHOP. 
  4. Clientul se obligă să anuleze comanda atat telefonic cât si prin e-mail cu urmatorul text: ”anulez comanda nr...... “  atunci cand: este contactat de UTT-SHOP si nu este de acord cu privire la conditiile de livarea(modalitate de plata – plata nu s-a realizat in 24 de ore de la instiintarea Furnizorului ca aceasta s-a efectuat  si de transport)                               
 15. Politica de returnare a produselor
  1. Clientul UTT-SHOP-ului poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui contract, în urmatoarele situații:
    1. Produsele livrate greşit
    2. produsele prezintă deteriorări severe datorita transportului
    3. produsele cu dimensiuni diferite față de cele comandate
    4. Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.” conf. O.G. 130/2000, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e
   1. Clientul este obligat sa notifice UTT-SHOP intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin orice mijloc de comunicare scrisa (e-mail/fax/etc) in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea produselor si/sau serviciilor, in cazul art. XV.1.d)..
   2. Clientul care a notificat utt-shop conform art XV.1.a,b,c, ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a facut referire vor fi returnate la utt-shop in maxim 10 zile lucratoare de la data expedierii notificarii, in caz contrar utt-shop considerand cererea nefondata/invalida.
   3. Clientul utt-shop nu poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract, si/sau nu poate pretinde oricarei alte daune-interese/despagubiri, in urmatoarele scopuri sau situatii:
    1. Inlocuirea produsului achizitionat cu un alt produs cu alte specificatii sau de un tip diferit, exceptie facand situatia prevazuta la art. XIV.1.d)
    2. Cererea de returnare in cazul art. XIV.1.b), cauzata de oricare situatie prevazuta la XIV.1 are data de expediere care depaseste perioada de 10 zile lucratoare prevazute conform art XIV;!e), din ziua lucratoare urmatoare datei contractului onorat.
    3. In cazul returnarii produsului cu una dintre cauzele declarate in art. XIV.1, produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate etichetele intacte si documentele care l-au insotit).
    4. Cf. O.G. 130/2000 art. 10 lit.c.UTT-SHOP își rezerva dreptul de a nu returna ? produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria de pat, halate de baie, prosoape, fete de masă, pilote, perine si in general alte accesorii. Membrul/Clientul va fi informat pentru fiecare produs daca acesta este returnabil sau nu.
   1. In cazul rambursarii contravalorii produsului, aceasta se va face in cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.
   2. In cazul inlocuirii produsului cu unul identic, conform XV.1.c)., inlocuirea se va face in conditiile si limitele unei comenzi normale.
   3. In cazul in care Clientul care a returnat un produs in conformitate cu prevederile art XV.1.c), iar UTT-SHOP nu dispune de un produs identic pentru inlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului si in conformitate cu art. XV.5.
   4. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzand dar nelimitandu-se la transportul produselor, achitata de catre client, nu se ramburseaza.
   5. In toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de catre client                                             
 16. Frauda
   1.  UTT-SHOP nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
   2. Exceptie de la art.XVI.1. fac numai Clientii persoane juridice, in sensul obtinerii de catre UTT-SHOP a numarului de cont, respectiv a bancii Clientului, in numele caruia se va face facturarea unei comenzi.
   3. Clientul / Membrul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.
   4. UTT-SHOPdeclina orice responsabilitate, in situatia in care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele UTT-SHOP.
   5. Clientul sau Membrul va informa UTT-SHOP asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
   6. UTT-SHOP nu promoveaza SPAMul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru stergerea acesteia.
   7. Comunicarile realizate de catre UTT-SHOP prin mijloace electronice de comunicare la distanta (ex. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.
   8. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/continutul si/sau UTT-SHOP si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
    1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
    2. de a altera sau altfel modifica
lenjerii de pat, fata de masa, prosop, napron, traversa, servetel, halat
lenjerii de pat, fata de masa, prosop, napron, traversa, servetel, halat